Gå till innehåll

Registreringsvillkor

Användarregler för forumet

Forumet https://www.naturforum.nu (i fortsättningen “Forumet”), är ett öppet forum för natur- och miljöintresserade i Västerbotten. Såväl föreningsmedlemmar som icke-medlemmar är välkomna att registrera sig och delta i forumet. Forumet drivs av Västerbottens regionkansli. Innehållet i Forumet speglar inte nödvändigtvis Naturskyddsföreningen i Västerbottens ståndpunkter. Kommentarer och inlägg ska ses som enskilda forummedlemmars personliga åsikter.

Genom att du registrerar dig på Forumet accepterar du Forumets regler och villkor. Läs därför noga, reglerna kan komma att uppdateras och du är själv skyldig att hålla dig informerad om aktuella regler.

Forumet är eftermodererat, vilket betyder att foruminlägg, kommentarer och artiklar blir tillgängliga för alla andra medlemmar på Forumet direkt när du publicerar dem. När du deltar i Forumet syns du alltid med ditt visningsnamn som du valt vid registreringen.
För funktioner där du själv publicerar text eller bild på Forumet gäller att du själv ansvarar för innehållet i ditt inlägg och kan ställas till svars för det. Naturskyddsföreningen i Västerbotten ansvarar inte heller för innehåll på webbplatser som Forumet länkar till.

Forumet administreras och modereras av anställd redaktör på Västerbottens regionkansli samt av länsförbundets styrelse och ideella moderatorer bland medlemmarna på Forumet. De ideella moderatorerna väljs ut av administratörer för Forumet. De ideella moderatorernas roll är att tillsammans med administratörerna svara på frågor, flytta på trådar eller artiklar som hamnat fel, granska inlägg och vid behov ta bort inlägg tillfälligt eller permanent. Administratörer kan stänga av användare som brutit mot Forumets regler.
 
Lagar, regler och webb-etikett
Forumet tillhandahålls och övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Det innebär att Forumets administratörer och moderatorer regelbundet läser och vid behov tar bort inlägg som de anser bryter mot svensk lag eller mot Forumets regler. Allvarliga eller upprepade överträdelser kan medföra att du stängs av från Forumet.

Dina inlägg får inte innehålla något av följande:
•    Inlägg som hotar eller förolämpar med anspelning till hudfärg, nationellt ursprung, etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
•    Olaga våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi.
•    Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.
•    Upphovsrättsligt skyddat material som du inte själv skapat.
•    Hot, trakasserier, kränkningar eller förtal.

Upphovsrätt
Upphovsrätten till texter och bilder som läggs upp på Forumet innehas av respektive fotograf och författare. Du får endast publicera texter och bilder som du själv har upphovsrätt till – om du inte fått tillåtelse att publicera av den som har upphovsrätten. Med att publicera menas att ladda upp eller länka in material i Forumet så att det syns där. Du får dock länka till en sida på en annan sajt där materialet visas – men alltså inte länka till enbart t ex JPEG-filen.

Publiceringstid
Publiceringstiden för texter och bilder på Forumet är obegränsad, om inte annat avtalats.

Skada, förlust och utgifter
Naturskyddsföreningen i Västerbotten ansvarar inte för några förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med eller som ett resultat av användandet av Forumet eller webbplatser som Forumet länkar till eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftstörningar. Om dina inlägg skulle leda till skadeståndskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller på annat sätt, är du skyldig att hålla Naturskyddsföreningen i Västerbotten skadeslös.

Trevligt språk
För att Forumet ska bli trivsamt och välkomnande för alla besökare ska du följa god webb-etikett. Kort sagt innebär detta att du ska bete dig vettigt även på Internet. Var vänlig och korrekt gentemot andra och använd ett trevligt språk.

Gå aldrig till personangrepp
Diskutera inte enskilda personer, varken namngivna eller beskrivna så att någon förstår vem du menar. Namngivna offentliga personer, makthavare och likvärdiga kan självfallet diskuteras och granskas, och de får tåla det i större utsträckning än andra. Diskussionen ska dock fortfarande vara saklig och med ett korrekt språk.

Inga kommersiella inlägg
Forumet är en kunskapsbank och tankesmedja för Forumets medlemmar. För att Forumet ska hålla hög klass och trovärdighet så ska medlemmarna som skriver agera som privatpersoner och aldrig i kommersiellt syfte. Annonsering och marknadsföring för kommersiella syften är inte tillåtet i Forumet, kommentarer eller artiklar, om inte medlemmen har fått redaktör eller administratörs uttryckliga godkännande för detta i förväg.

Tydlighet som avsändare
Som användare på Forumet förväntas du att delta fritt i dialogen som individ, oavsett om du t ex har ett förtroendeuppdrag i föreningen, är anställd eller moderator på Forumet. Om du vill göra ett inlägg i egenskap av en roll i föreningen ska detta tydligt framgå i inlägget.

Skilj på artiklar och diskussionsforum
Kommentarsfunktionen vid artiklar ska handla om artikeln och inte dra iväg i en diskussion. Vill man diskutera något med en artikel som bakgrund är det bättre att starta en tråd i diskussionsforumet och länka till artikeln.

Ett ämne i varje tråd
Trådskaparen anger syftet med tråden. Starta inte en ny diskussionstråd i ett ämne där det redan finns en tråd. Starta inte identiska trådar i olika underforum. Och omvänt – håll dig till ämnet som angavs av trådskaparen. Drar diskussionen iväg i en ny riktning är det bättre att starta en ny tråd för den nya diskussionen. Moderatorerna kan slå ihop eller dela trådar.

Driv diskussionerna framåt
Skriv kreativa inlägg som flyttar frågan framåt. Men du måste inte “veta” för att skriva – frågor, spån och funderingar hör också hemma i diskussionstrådarna!

Respektera andras åsikter
Kritisera inte andra användare för deras åsikter. Diskutera sak och inte person. Det gäller inte att “få rätt” utan att ha ett levande samtal där olika tankar och aspekter kommer fram.

Häng inte ut andra personer
Diskutera inte andra personer (till exempel som en länk till någon annan medlems text, foruminlägg eller profil) utan att de får en chans att vara med i diskussionen från början. Lägg heller aldrig ut personligt adresserad korrespondens i ett inlägg utan tillåtelse från motparten. Att publicera en bild på en person i en kränkande situation där personen kan identifieras bryter mot Dataskyddsförordningen.

Du kan hjälpa till
Trots att administratörer och moderatorer på Forumet kommer att försöka hålla alla oacceptabla inlägg borta från Forumet är det omöjligt att granska alla inlägg. De vill gärna ha din hjälp att hitta tveksamma inlägg. Vid varje inlägg finns en anmälningsknapp ("report post") som du kan klicka på för att upplysa moderatorerna om innehåll som du tycker att de gärna får titta närmare på. Gör gärna detta även om du är osäker på om inlägget bryter mot reglerna, du hjälper moderatorerna att hitta inlägget och de kan sedan ta ställning till om det behöver åtgärdas. Det syns inte för andra användare att du anmält ett inlägg.

×
×
  • Skapa nytt...

Viktig information

För att använda forumet måste du godkänna våra Användarregler och Integritetspolicy